Keelekümbluslaager 2024

Keelekümbluslaager toimub Tallinna Läänemere Gümnaasiumi ja MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus koostöös arendamaks Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilaste eesti keele oskust. Laager toimub keelekümbluse meetodil, kus vähemalt 75% tegevustest toimub eesti keeles, ja laagri tegevusjuhendajatena on kaasatud nii Tallinna Läänemere Gümnaasiumi kui ka muude koolide õpetajad.

Alates 23. aprillist võtame vastu osalejaid ka teistest koolidest vabade kohtade olemasolul!

Laager toimub projekti Suvekool Audrus 2024 osana ja laagris osalevad nii eesti keelt emakeelena kõnelevad lapsed kui ka eesti keelt teise keelena õppivad lapsed.

Laager toimub Pärnu linna Jõõpre Koolis 29. juulil kuni 3. augustil 2024.

Laagri soodushind ööbimisega on 250€ ja ööbimiseta on 230€
(tavahind vastavalt 260€ ja 240€)
Hind kehtib kuni 23. aprilli õhtuni registreerinutele!

Kui ühest perest osaleb laagris rohkem kui üks laps, siis arvestatakse täiendav soodustus automaatselt.
Laagri hinnas sisaldub toitlustamine 4 korda päevas, tegevused, ruumide rent ja muud laagri tegevustega seotud kulud.

Osaleja transpordi laagrisse ja laagrist koju korraldab lapsevanem. Piisava soovijate hulga korral(vähemalt 35 osalejat) organiseerib MTÜ transpordi Tallinn-Jõõpre suunal(29. juuli hommikul). Transpordikulu tasub lapsevanem eraldi arve alusel.

Registreerimine toimub siin: https://forms.gle/MhauDQ46mZQ4sAfE9
Kontakt: laager@suvekoolaudrus.ee / suvekool@suvekoolaudrus.ee (sekretär Galina Gavrilova)
Arvete väljastamisega tegeleb MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus

Laagri tegevust rahastatakse osaliselt MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus projekti “Laste ja noorte mitmekultuuriline õpikeskkond” vahenditest.

Laager toimub vastavalt Terviseameti nõuetele.
Laagri korraldamist toetab MTÜ Audru Lastelaagrid.

MTÜ sekretäri tööaeg:
​E 8.00-18.00
T-N 8.00-13.00
R 8.00-18.00