Laste ja noorte laagriprojekt «Suvekool Audrus« on rahvusvaheline laagriprojekt, mis pakub võimalust saada kogemusi ja uusi teadmisi rahvusvaheliste õpetajate juhendamisel.
​Laager toimub 2021. aastal juba kuuendat korda.
Projektis on oodatud osalema lapsed ja noored vanuses 7-19 aastat. Tegevused toimuvad kaheksas vanuserühmas – vanuserühm jaguneb vastavalt valitud tegevustele gruppideks.

Uue laagri toimumise info lisame peagi.

Vabahariduslaager on koht, kus lastel ja noortel on võimalik koostada endale meelepärane laagrikava just endale sobivatest tegevustest.
Kui koolis on õpilasel ees kindel tunniplaan, millest ei saa üle ega ümber, siis selles laagris koostab laagriline endale ise “tunniplaani”.

Laager toimub vastavalt Terviseameti nõuetele.

Laagriprogramm koosneb erinevatest töötubadest, mille vahel on osalejatel võimalik valida:
keeleõpe, tantsimine, laulmine, draamaõpe, kunst, sport, suhtlemine ja palju muud.
​Laagriprojekti lõpus toimub kontsert.
Avatud on näitus laagriprojekti raames valminud kunstitöödest ja kompositsioonidest.

Projekti korraldab MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus
Kontakt:
hskultuuripuudutus@gmail.com
laagri juhataja: Silvi Tolmats
​+372 5621 6450
projektijuht: Lauri Tolmats
+372 5192 1361
infojuht: Joosep Spirka
joosep.kultuuripuudutus@gmail.com